Direzione

  • 5109134388_21608b6cc3_o
  • 81015892
  • 81015918
  • 85489637
  • 81015940

Come arrivare a Hotel Ekichika Nagahoribashi

Dall'aeroporto

Aeroporto Internazionale Kansai (Linea Nankai) ? Namba (Linea Nankai) ? Namba (Linea Metropolitana Midosuji) ? Shinsaibashi (Metropolitana Linea Midosuji) ? 5 minuti a piedi dall'hotel (totale 70 minuti)

Dalla stazione di Shin Osaka
Stazione Shin Osaka (linea Subway Midosuji) ? Shinsaibashi (linea Subway Midosuji) ? 5 minuti a piedi dall'hotel (totale 20 minuti)

Dalla stazione di Umeda

Stazione Umeda (linea Subway Midosuji) ? Shinsaibashi (linea Subway Midosuji) ? 5 minuti a piedi dall'hotel (totale 15 minuti)